An Giang đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

06/05/2021 - 17:00

 - Chiều 6-5, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Hải ký văn bản khẩn số 428/STTTT-CNTT-BCVT về việc đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

A A

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1991/VPUBNDKGVX, ngày 30-4-2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Sở Thông tin và Truyền thông An Giang hướng dẫn và đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành để tập trung lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ thể để ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bộ giải pháp, gồm: Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19  (Bluezone); Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện (NCOVI); Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng; Ứng dụng Khai báo y tế cho người nhập cảnh (VHD); Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn COVID-19 tại các địa điểm công cộng.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở làm việc, trong các cuộc họp, hộ gia đình, chung cư, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ, các chợ, các bến tàu, xe và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đề nghị  Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền nội dung tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới sâu rộng đến người dân, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; khuyến khích chuyển thể nội dung của tài liệu thành các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, như: clip ngắn, Infographic...                                           

Thông tin liên hệ để phối hợp thực hiện: ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang (điện thoại: 02963-500.666; di động: 0939.398.789; Email: tthieu@angiang.gov.vn).

HẠNH CHÂU