An Giang hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

03/12/2021 - 13:40

 - Ngày 3-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, đã ban hành Công văn 2654/SNNPTNT-VPĐPNTM hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2021 (cấp tỉnh).

A A

Đối tượng hỗ trợ là hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, tổ chức nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn và hộ nông dân. Ưu tiên hợp tác xã, tổ hợp tác có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, các hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). 

Địa điểm thực hiện tại các xã trên địa bàn (không bao gồm các xã thuộc khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: An Tức, Ô Lâm, Châu Lăng, Lê Trì, Núi Tô - huyện Tri Tôn; An Cư, Văn Giáo - huyện Tịnh Biên).  Ưu tiên cho các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Điều kiện hỗ trợ: Phải có diện tích đất sản xuất nông nghiệp, công lao động, đảm bảo kinh phí đối ứng đáp ứng theo quy định thực hiện mô hình. Ưu tiên hỗ trợ các mô hình trình diễn nhân rộng trên cơ sở ứng dụng những thành tựu, giải pháp khoa học công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu, công nhận. Chủ đầu tư được xem xét hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khi chưa được nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn ngân sách nhà nước khác để thực hiện mô hình.

Các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất đăng ký thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang để tổng hợp.

HẠNH CHÂU