An Giang nghiên cứu chọn tạo bộ giống đặc thù phục vụ Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo

11/08/2022 - 18:06

 - Ngày 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định 1994/QĐ-UBND ban hành Chương trình giống lúa phục vụ Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

A A

Tập đoàn Lộc Trời thương mại hóa sản phẩm gạo dựa trên các giống lúa chất lượng cao 

Chương trình được chia làm 2 giai đoạn, thực hiện từ nay đến năm 2025 và từ giai đoạn 2026- 2030, với tổng dự toán kinh phí 24,8 tỷ đồng. Riêng giai đoạn đầu, tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu lựa chọn và phát triển 4 giống lúa phục vụ đề án, gồm: Jasmine 85, Lộc Trời 28, OM 18, OM 5451. Đồng thời, chọn tạo, tuyển chọn, mua quyền sở hữu các giống có triển vọng cao để bổ sung từ 1-2 giống mới vào bộ giống lúa của tỉnh.

Định kỳ ít nhất 2 năm/lần tổ chức rà soát, nghiên cứu cải tiến, tổ chức đánh giá, nâng cấp phiên bản về chất lượng. Trong đó lưu ý, các giống lúa mới phải có chất lượng và hiệu quả sản xuất cao hơn giống Jasmine 85 trong cùng điều kiện mùa vụ, đất đai, chế độ canh tác; đặc biệt phải đáp ứng nhu cầu xuất khẩu...

HẠNH CHÂU

 

nong-thon-moi