An Giang phát huy sức mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

18/08/2021 - 09:01

 - Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh An Giang triển khai sâu rộng, hiệu quả, phù hợp đặc điểm, yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị và từng địa bàn dân cư, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), ngăn ngừa tệ nạn xã hội.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào, với nhiều hình thức phong phú và có sự đổi mới về nội dung. Bên cạnh đó, các sở, ngành phối hợp lực lượng công an tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo cùng cấp tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh quốc gia ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động phạm tội. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần, thái độ khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, đảm bảo ANTT tại các khu vực cách ly. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên các địa bàn trọng điểm phức tạp và tuyến biên giới.

Phát huy kết quả đạt được, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được duy trì thường xuyên hàng năm, hướng về cơ sở, khóm, ấp, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia. Nội dung tập trung ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện phong trào.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, ban chỉ đạo các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, rộng khắp, với nhiều đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo chuyển tải đầy đủ và đúng thông tin đến người dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay, kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã hội...) để nhân dân cập nhật thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình ANTT.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngay từ trong gia đình, địa bàn nơi cư trú và tại cơ quan, đơn vị công tác.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng kiện toàn lực lượng công an xã, phường, thị trấn và từng bước bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Công an xã phải gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thật  sự là nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm hơn nữa về tổ chức hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT trong tình hình mới, lực lượng công an chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” kết hợp triển khai các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngoài ra, duy trì, củng cố, nâng chất và nhân rộng các mô hình giữ gìn ANTT hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu