An Giang quy định tạm thời quản lý người dân đi/đến các tỉnh thành đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

15/10/2021 - 11:59

 -  Chiều 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Công văn 1154/UBND - KGVX về việc quy định tạm thời về quản lý người dân đi, đến các tỉnh thành đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Thời gian qua, UBND tỉnh An Giang nhận được phản ánh của các công dân trong tỉnh có nhu cầu ra ngoài tỉnh và đơn của các công dân từ các tỉnh, thành phố khác đến An Giang nhằm mục đích công vụ, lao động, học tập, điều trị bệnh, thăm người thân và cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước đây không đi lại được.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, nên nhu cầu đi lại giữa các địa phương là cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát tốt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có ý kiến chỉ đạo:

Thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho các công dân từ các địa phương khác đến An Giang, nhưng bị kẹt lại tỉnh do thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phép trở về nơi cư trú; các công dân trong tỉnh được phép ra ngoài tỉnh và các trường hợp từ các tỉnh/thành phố khác đến An Giang.

Cụ thể, đối tượng: công dân từ các địa phương khác đến An Giang, nhưng bị kẹt lại trong tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện nghiêm cách lý xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước (gọi chung công chức) và công dân đang làm việc tại An Giang có nguyện vọng ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh An Giang sau khi hoàn tất công việc.

Doanh nghiệp, công dân từ các tỉnh, thành phố khác đến An Giang (theo thư mời, kế hoạch công tác, người được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang).

Điều kiện di chuyển áp dụng chung: người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải đảm bảo cam kết và đáp ứng các yêu cầu: có đơn đăng ký di chuyển gửi cơ quan có thẩm quyền được quy định. Trong đó, nêu rõ là người điều trị khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày (có giấy chứng nhận xuất viện sau điều trị COVID-19 ) hoặc đã tiêm chủng đủ liều vaccine hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc chưa tiêm.

Thực hiện nguyên tắc “5K”; giấy xét nghiệm âm tính với SARS - COV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 24h hoặc xét nghiệm RT - PCR có giá trị trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu); nêu cụ thể phương tiện di chuyển...

Thẩm quyền cho phép: trường hợp xin di chuyển ra tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký di chuyển, xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công dân đang tạm trú/cư trú; các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương được di chuyển ra khỏi tỉnh (kể cả quay trở lại địa phương).

 Giao Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang tiếp nhận đơn đăng ký di chuyển, xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công dân, tổ chức hoạt động trong các Khu chức năng Kinh tế Cửa khẩu và Khu Công nghiệp được di chuyển ra khỏi tỉnh. Giao thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh xem xét và có văn bản cho phép di chuyển ra ngoài tỉnh.

Trường hợp ngoài tỉnh di chuyển đến An Giang hoặc lưu thông qua địa bàn tỉnh đến các tỉnh/thành khác: đối với các tổ chức, cá nhân đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh..., thì phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác, chương trình làm việc tại tỉnh (hoặc văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang).

Các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại An Giang phải có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong suốt thời gian ở lại tỉnh. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và công dân đang làm việc tại An Giang đi ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh An Giang sau khi hoàn tất công việc: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo hướng  dẫn của Sở Y tế.

Giao các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý công chức, viên chức xem xét quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế.

Đối với các tổ chức, cá nhân và phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh đến các tỉnh, thành khác (không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh) và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thì tạo điều kiện hỗ trợ được di chuyển qua tỉnh.

HẠNH CHÂU