An Giang: Ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1- 7

11/07/2020 - 18:53

 - Sáng 11-7, Bảo hiểm xã hội An Giang phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7).

A A

Năm nay, lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam được triển khai đồng bộ 63 điểm cầu từ Trung ương đến các địa phương trên toàn quốc theo 2 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động với các đoàn xe diễu hành. Qua đó nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Bên cạnh đó, vận động trực tiếp nông dân và lao động khu vực phi chính thức và các đối tượng thuộc nhóm gần 10% chưa tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình hiểu quyền và lợi ích khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Sau lễ ra quân, cán bộ, công nhân viên chức Bảo hiểm xã hội An Giang và Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân cổ động, tuyên truyền trên các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên để tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Tin, ảnh: THANH HÙNG