An Giang tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm cách ly tập trung

29/03/2020 - 23:38

 - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Trương Minh Thuần vừa yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, nhất là địa bàn biên giới thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin.

A A

Tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện triển khai hoạt động phối hợp giữa các đơn vị có liên quan để triển khai cơ sở vật chất, trang thiết bị và phân công cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền tại nơi cách ly tập trung, để nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh.

Đặc biệt, giúp người dân hiểu rõ việc tổ chức cách ly của chính quyền là nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường. Qua đó, để nhân dân an tâm, thông suốt, đồng thuận, hợp tác với chính quyền, giảm thiểu tin đồn thất thiệt, gây hoang mang, lo sợ trong cộng đồng; không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, làm phức tạp thêm tình hình, gây mất ổn định an ninh trật tự…

T.T