An Giang tham dự hội thảo dự án phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em toàn quốc

06/07/2022 - 17:54

 - Trong 2 ngày 5 và 6/7, tại Đà Nẵng, Tổ chức Lao động quốc tế ILO Hà Nội phối hợp Cục Trẻ em và Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam.

A A

Đoàn tỉnh An Giang tham gia hội thảo

Các nhóm thảo luận về những khoảng trống và khuyến nghị đối với dự án

Đại diện tỉnh An Giang là 1 trong 3 tỉnh (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, An Giang) được chọn tham gia dự án, trình bày kết quả thực hiện dự án trên địa bàn

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị và tỉnh tham dự  đã được nghe các kết quả hỗ trợ của dự án trong việc thực hiện các đầu ra, bao gồm nâng cao năng lực, rà soát và tăng cường tính thống nhất, chặt chẽ của hệ thống luật pháp và chính sách… Đồng thời, trao đổi những khó khăn, nguyên nhân, thách thức và khoảng trống can thiệp; các khuyến nghị cho việc củng cố, duy trì và mở rộng các can thiệp hỗ trợ từ dự án.

Các đơn vị, tỉnh, thành phố tham gia nhận định, những hoạt động mô hình sinh kế được thực hiện đáp ứng nhu cầu của nhóm hưởng lợi, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy các thế mạnh của địa phương. Từ đó, khuyến nghị hỗ trợ thêm các mô hình dạy nghề cho trẻ, mô hình sinh kế phù hợp tại các huyện dự án; tiếp tục xây dựng các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực phù hợp về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

MỸ HẠNH