An Giang thông tin về việc đấu giá quyền khai thác cát sông ở mỏ Bình Phước Xuân

13/04/2021 - 15:51

 - Ngày 13-4, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang có thông cáo báo chí về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng ở mỏ Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

A A

Thực hiện Quyết định số 2746/QĐ-UBND, ngày 26-11-2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng tỉnh An Giang năm 2020.

Ngày 26-3-2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đã tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng cụ thể như sau:

Mỏ cát Bình Phước Xuân diện tích 60,3ha, trữ lượng dự kiến khai thác 2.372.500 m3, mức thu tiền cấp quyền khai thác tạm tính 7,2 tỷ đồng (mức thu R=5%), đấu giá 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tạm tính là 2.811 tỷ đồng (tăng 390 lần). Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ T-S.HOME, địa chỉ: Số 14, đường số 11, Khu Dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Từ khi phiên đấu giá kết thúc đến nay chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào. Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang sẽ mời và làm việc cụ thể với đơn vị trúng đấu giá để thực hiện các nội dung: chứng minh nguồn lực tài chính cụ thể và thống nhất thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Cụ thể, số tiền Công ty T-S.HOME phải nộp năm đầu tiên là 140.550.000.000 đồng, để được cấp quyền khai thác.

Trong 4 năm tiếp theo, mỗi năm phải nộp 667.853.526.563 đồng. Thời gian khai thác mỏ là 12 năm, mỗi năm khai thác 200.000 m3. Trường hợp Công ty T-S.HOME không chứng minh được khả năng tài chính đáp ứng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như trên công ty sẽ không còn quyền của đơn vị trúng đấu giá khu mỏ nêu trên.

Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải hoàn thành: xin phép thăm dò, trình phê duyệt trữ lượng, đánh giá tác động môi trường và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản…

Quyết định công nhận trúng đấu giá không phải là loại giấy phép khai thác khoáng sản. Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp (đơn vị trúng đấu giá chỉ được cấp khi thực hiện các thủ tục xin phép thăm dò, trình phê duyệt trữ lượng, đánh giá tác động môi trường, nộp hồ sơ đề nghị và được cấp giấy phép khai thác khoáng sản) mới đủ điều kiện khai thác.

HỮU HUYNH