An Giang tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2021

16/06/2021 - 14:12

 - Ngày 15-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2021 (gọi tắt là DDCI).

A A

Cụ thể, khảo sát 5 chỉ số thành phần DDCI đối với 20 sở, ban, ngành; 10 chỉ số thành phần DDCI đối với 11 UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện khảo sát 1.500 phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất- kinh doanh. Qua đó, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cải cách để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, qua kết quả khảo sát góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) trong các năm tiếp theo; đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của các đơn vị.

HẠNH CHÂU