An Giang tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023

17/08/2022 - 16:47

 - Chiều 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2023.

A A

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm gợi ý thảo luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm học 2021 – 2022, ngành giáo dục và đào tạo An Giang đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu của năm học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Với phương châm “Tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học”, ngành đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt các giải pháp huy động học sinh tham gia học trực tuyến để duy trì học sinh đi học đúng độ tuổi và linh hoạt điều chỉnh phương án dạy học theo tình hình thực tế tại địa phương.

Kết thúc năm học, chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh An Giang đạt 98,9%, với điểm trung bình các môn thi xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu đổi mới và báo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để vừa triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023, vừa bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó, tiếp tục chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hưởng đến phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Song song đó, cần triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Lê Văn Phước yêu cầu, ngành giáo dục và đào tạo toàn tỉnh rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên và cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư cho giáo dục và đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, không lãng phí và tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu