An Hòa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

14/05/2019 - 07:57

 - Cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng khang trang, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện… là những thành quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Hòa (Châu Thành) đã đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

A A

Khởi sắc diện mạo nông thôn xã An Hòa

Những năm gần đây, xã An Hòa tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giá trị kinh tế cao. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch lúa, nâng diện tích sản xuất lúa giống chất lượng cao, giống xác nhận. Đến nay, diện tích sản xuất lúa áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” đạt trên 97%, áp dụng “1 phải, 5 giảm” trên 56%. Ngoài ra, từ năm 2017-2018, xã còn tích cực vận động nông dân chuyển đổi trên 76ha đất vườn tạp, trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây kiểng, cây ăn trái. Thông qua việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tạo điều kiện nâng cao cuộc sống người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 trên 42 triệu đồng/người/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,99%.

Nhờ phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, xã An Hòa thực hiện tốt công tác huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, ấp, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhiều người dân sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức, hiến đất... chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện các công trình an sinh xã hội, phục vụ dân sinh. Từ năm 2017-2018, xã đã vận động trên 11 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Từ nguồn này, xã An Hòa cất mới và sửa chữa trên 180 căn nhà Đại đoàn kết;  hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hàng ngàn trường hợp; cất và sửa chữa 2 cây cầu nông thôn; nâng cấp nhiều tuyến đường nông thôn; mua xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo… Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Hòa Bùi Nam Hiệp chia sẻ: “Sự thay đổi rõ nét nhất của xã trong xây dựng NTM là tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước cải thiện. Thời gian tới, tôi sẽ cùng Hội Cựu chiến binh xã An Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân tham gia xây dựng NTM, xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Đảng bộ, chính quyền xã An Hòa đã xây dựng các kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng năm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về tài chính trong các công trình xây dựng NTM nên địa phương nhận được đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia của quần chúng nhân dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa Nguyễn Văn Dũng cho biết, hiện nay, xã An Hòa đang tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu đạt được để gửi UBND huyện trình UBND tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, hệ thống giao thông, trường học; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường, xây dựng thiết chế văn hóa, thu gom rác thải, tôn tạo cảnh quan, tăng vẻ mỹ quan nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU