An Phú phát huy vai trò, vị thế phụ nữ

27/05/2019 - 07:32

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú đã có nhiều việc làm thiết thực, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia hội, đưa hoạt động hội và phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước khẳng định vai trò, vị thế người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

A A

Hội LHPN huyện An Phú luôn nâng cao vai trò và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình hiện nay. Nổi bật là công tác tuyên truyền trong hệ thống hội về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, còn tuyên truyền trong hội viên phụ nữ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Chăm vay vốn ưu đãi để phát triển sinh kế

Hội LHPN huyện đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới, đặc biệt là trong công tác vận động hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường xã hội hóa công tác phụ nữ (về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em…). Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư về các lĩnh vực: hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách… Kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết nhanh các vụ khiếu kiện và tham gia hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đổi mới các hoạt động chăm lo lợi ích phụ nữ; xây dựng các mô hình can thiệp, hỗ trợ cộng đồng, nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em…

Hội LHPN các cấp ở huyện An Phú còn đẩy mạnh xây dựng các mô hình, như: ống heo tiết kiệm, tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế, phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc bền vững”, chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch”, mô hình “Mẹ và con gái vị thành niên”… Nhằm giúp hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN các cấp trong huyện đã vận động cất 34 “Mái ấm tình thương” cho chị em với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng; tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, Hội LHPN huyện thành lập Tổ liên kết chế biến cá khô ở xã Vĩnh Hội Đông giúp chị em tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, việc chăm lo cho con em hội viên phụ nữ khó khăn được các cấp hội quan tâm thông qua tăng cường vận động xã hội hóa trao 50 suất học bổng (từ 300.000 - 500.000 đồng/suất) và 25 xe đạp (trị giá trên 40 triệu đồng), bảo trợ 10 học sinh nghèo và người già neo đơn (mỗi tháng 10kg gạo và 200.000 đồng). Các cấp hội còn giới thiệu chị em vay vốn từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Mỗi năm, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn các hội cơ sở giúp thêm hơn 28 hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” và hỗ trợ 14 hội viên phụ nữ khởi nghiệp thông qua tư vấn kiến thức làm ăn, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư khởi nghiệp. Cùng với đó, tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp theo nhu cầu để chị em phụ nữ có thể dễ dàng tìm được việc làm sau khi kết thúc khóa học.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH