Ban Dân vận tỉnh An Giang tuyên truyền công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới

17/05/2024 - 12:20

 - Ngày 17/5, tại xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang kết hợp Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tuyên truyền công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ mặt trận, các đoàn thể, ban nhân dân ấp và nông dân tiêu biểu.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe chuyên đề về nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân nông thôn và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp; phát triển cộng đồng và mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã chia sẻ chuyên đề thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cùng một số kỹ năng của cán bộ khối vận trong tuyên truyền nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đã giải đáp một số vướng mắc đối với các tiêu chí khó đạt và duy trì, như: Xây dựng hợp tác xã, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội...

Đợt tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đưa xã Lương Phi duy trình chuẩn nông thôn mới và đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

N.C