Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát huy hiệu quả công tác phối hợp

18/08/2022 - 16:49

 - Chiều 18/8, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình công tác phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam và Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển chủ trì hội nghị.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết chương trình phối hợp

Qua thảo luận, lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất đề ra chương trình phối hợp thời gian tới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, linh hoạt thích ứng với điều kiện “bình thường mới”, nhằm tạo sức lan tỏa và khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối.

Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, cũng như nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Chọn 1-2 đơn vị xây dựng thí điểm mô hình “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ ở loại hình cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động, sản xuất, sinh hoạt chi bộ, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Qua hơn 1 năm thực hiện công tác phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua đó, đã có 4.664 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên cả 4 lĩnh vực; giới thiệu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang 36 cán bộ, đảng viên thuộc 18 Chi, Đảng bộ cơ sở là những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu