Bảo vệ môi trường nông thôn

21/10/2020 - 06:18

 - Những năm qua, An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do phát sinh từ phụ phẩm của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Thu gom chai lọ, bao bì thuốc BVTV là mô hình thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh hướng đến nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững. Đã có hàng trăm tấn chai lọ, bao bì thuốc BVTV được thu gom, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn và cân bằng hệ sinh thái.

A A

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững và sản xuất thân thiện môi trường, tạo ra nông sản sạch, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình như: trồng lúa không sử dụng thuốc trừ sâu, rầy, mô hình “1 phải, 5 giảm”, mô hình VietGAP, GlobalGAP… Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền nông dân sản xuất thân thiện môi trường và triển khai hiệu quả việc thu gom bao bì, vỏ thuốc BVTV từ nhiều năm nay.

Góp phần giúp các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và hạn chế ô nhiễm do bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, tổng kinh phí thực hiện trên 3,9 tỷ đồng.

Theo đó, triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý tại các vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; vùng chuyên canh xoài, cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP và GAP. Tổng diện tích đất của 15 vùng chuyên canh là 4.355,5ha. Tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh 4.375,24kg/năm (khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh được tính trung bình đối với cây hàng năm là 0,9kg/ha/năm và cây lâu năm là 3,2kg/ha/năm).

Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý tại 10 xã đã triển khai theo Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 28-6-2018 của UBND tỉnh. Tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và lâu năm của 10 xã (trong đó có 5 xã NTM nâng cao giai đoạn 2019-2020) là 23.433,88ha. Tổng khối lượng bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh 26.860,7kg/năm.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, giữ sạch môi trường đồng ruộng

Từ đầu năm đến nay, khối lượng bao, gói thuốc BVTV được thu gom là 5.424 tấn tại 5 địa phương (huyện Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc), đồng thời đề xuất mở rộng thêm. Cùng với đó, việc quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đã được quan tâm và từng bước đầu tư các công trình, nhà máy để thu gom và xử lý; đã xây dựng và đưa vào hoạt động Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm TP. Long Xuyên (công suất 150-300 tấn/ngày) và thực hiện đầu tư 6 lò đốt rác sinh hoạt.

Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên và tích cực, không để phát sinh thêm cơ sở, khu, điểm gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hoàn thành xử lý dứt điểm 18/21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 95,2%); hoàn thành xử lý 225/264 cơ sở khu điểm ô nhiễm. Tăng cường giám sát tiến độ thực hiện đốt rác sinh hoạt tại bãi rác xã Hòa Bình (Chợ Mới) do Công ty TNHH Năng lượng Star Tech thực hiện. Đồng thời, có kế hoạch xử lý toàn bộ lượng rác thải tại bãi rác xã Hòa Bình (khoảng 2.890 tấn rác thải) theo cam kết.

Tiếp tục triển khai kế hoạch điều tra khảo sát, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 25-6-2020 của UBND tỉnh. Triển khai gói thầu số 09: “Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị” thuộc dự án trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang. Đồng thời, trình UBND tỉnh chủ trương lập dự án Trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động và môi trường không khí tự động liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang vào dự án trang bị Trạm quan trắc môi trường tỉnh An Giang.

Sở TN&MT tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 25-6-2020. Theo đó, hoàn thành kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu NTM do Sở TN&MT phụ trách đối với 7 xã điểm NTM và ấp NTM năm 2020. Kiểm tra 27/45 xã NTM thuộc kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện xã NTM, xã NTM nâng cao và ấp NTM do Sở TN&MT phụ trách. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm và nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện: Tịnh Biên, An Phú, Tri Tôn và TX. Tân Châu đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng ấp NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

HỮU HUYNH