Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh An Giang phòng, chống dịch COVID-19

05/12/2021 - 16:25

 - Ngày 5-12, đoàn công tác hỗ trợ tỉnh An Giang phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai, do PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc phụ trách, Quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai làm trưởng đoàn và 12 y, bác sĩ đã làm việc với Sở Y tế An Giang để thống nhất kế hoạch hỗ trợ chống dịch COVID-19 và định hướng hợp tác hỗ trợ toàn diện y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025.

A A

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đề xuất các nội dung Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ y tế tỉnh An Giang trong công tác chống dịch COVID-19

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc phụ trách, Quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai phát biểu định hướng hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang

Tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã báo cáo thực trạng công tác chống dịch và các nội dung đề xuất Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ y tế tỉnh An Giang trong công tác chống dịch COVID-19, cũng như các nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật và quản lý giai đoạn 2022-2025.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc phụ trách, Quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định 5500/QĐ-BYT, ngày 30-11-2021 về việc phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bệnh viện Bạch Mai cử đoàn công tác trực tiếp tới tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tại An Giang đoàn sẽ hỗ trợ nguồn lực, đào tạo chuyển giao chuyên môn sâu về điều trị COVID-19 và tư vấn hệ thống ô-xy, làm tốt công tác chuyên môn, hỗ trợ tối đa cho An Giang dập dịch thành công.

Sau cuộc họp, đoàn công tác hỗ trợ tỉnh An Giang phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai đã khảo sát công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu.

HẠNH CHÂU