Bình Hòa quyết tâm về đích “Xã nông thôn mới nâng cao” vào cuối năm 2020

13/08/2020 - 05:48

Với lợi thế và tiềm năng vốn có, xã Bình Hòa được huyện Châu Thành (An Giang) kỳ vọng sẽ trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao đầu tiên của huyện vào cuối năm 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra…

A A

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nguyễn Văn Tài cho biết, với sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã Bình Hòa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng xã NTM. Xã vinh dự trở thành xã NTM thứ 4 của huyện Châu Thành vào cuối năm 2018.

Ngay sau khi đạt chuẩn xã NTM, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM. Từ sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ngày nay diện mạo nông thôn xã có sự chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao… Những kết quả đó đã tạo tiền đề để địa phương phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Diện mạo xã Bình Hòa với nhiều đổi thay

Đến nay, xã Bình Hòa tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu xây dựng NTM theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND, xã đã thực hiện đạt được 17/19 tiêu chí, 33/35 chỉ tiêu. Qua đó, chỉ còn lại 2 tiêu chí, 2 chỉ tiêu chưa đạt đang được địa phương huy động dồn lực để hoàn thành vào cuối năm 2020, gồm: tiêu chí 12 về lao động có việc làm, với chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo phải đạt từ 65% trở lên và tiêu chí 15 về y tế, với chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) phải đạt từ 95% trở lên.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nguyễn Văn Tài cho biết, địa phương tập trung sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt được và nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra. Cụ thể, qua rà soát, thống kê số lao động chưa có văn bằng, chứng chỉ toàn xã để hoàn thành tiêu chí 12, xã cần phải đào tạo thêm 2.400 lao động, nâng tỷ lệ lên 65,05%.

Theo đó, xã phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển nhân lực tỉnh mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu thực tế; mở các lớp sát hạch cấp chứng chỉ nghề cho các lao động làm việc tại các cơ sở may mùng, mền. Bên cạnh đó, thống kê số lao động làm việc tại khu công nghiệp và số lao động có chứng chỉ lái xe 4 bánh…

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã Bình Hòa chỉ đạt gần 90%. Do đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu này vào cuối năm 2020 cần vận động thêm 1.000 thẻ BHYT để đạt chỉ tiêu quy định (95,55%). Hiện nay, xã tăng cường vai trò vận động của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên bán BHYT ở các ấp; vận động thêm nhiều nguồn quỹ để hỗ trợ BHYT cho những hộ khó khăn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT và trẻ dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ BHYT theo quy định…

Với những kết quả đạt được, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng lòng của người dân, xã Bình Hòa nỗ lực, quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, tự tin về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2020…

TRUNG HIẾU