Chăm lo về nhà ở cho người có công

08/04/2019 - 07:52

 - Chăm lo, hỗ trợ cho người có công với cách mạng là chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước ta. Người có công và thân nhân không chỉ được hưởng các ưu đãi về: chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, giáo dục - đào tạo, tín dụng… mà còn được hỗ trợ về đất ở, nhà ở, qua đó giúp người có công có điều kiện an cư, phát triển sinh kế để ổn định cuộc sống.

A A

Những năm qua, hoạt động chăm lo người có công ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành, tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tham gia chăm lo để từng bước ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Quan tâm chăm lo người có công còn có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, các chế độ chính sách đã được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp nhằm bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của người có công, để có điều kiện sinh sống tốt hơn. Các chế độ này phù hợp từng diện thụ hưởng, đảm bảo mức sống của người có công và thân nhân. Bên cạnh đó, người có công và thân nhân còn được hưởng các ưu đãi khác, về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, giáo dục đào tạo, tín dụng… đặc biệt về đất ở và nhà ở.

Bộ đội Đại đội Bộ binh 5 (Tiểu đoàn  511) giúp dân xây dựng nhà ở tại xã Khánh Bình, An Phú. Ảnh: VĂN TRANH

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 38.000 người có công và thân nhân đã được xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi, trong đó gần 10.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ ngân sách của nhà nước với kinh phí khoảng 145 tỷ đồng/năm, số còn lại đã hưởng chế độ ưu đãi 1 lần theo quy định. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có trên 3.000 người được hưởng trợ cấp 1 lần theo các Quyết định số 290, 188 ; 53, 142, 38; 62, 170, 40; 49 của Thủ tướng Chính phủ và trên 2.500 học sinh, sinh viên là con người có công đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục - đào tạo, với kinh phí trợ cấp bình quân trên 2,2 tỷ đồng/năm. Toàn tỉnh có trên 23.000 người có công, thân nhân và cựu chiến binh, được nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế với mức 4,5% lương tối thiểu, từ ngân sách ước tính khoảng 16 tỷ đồng/năm.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 566/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án hỗ trợ về nhà ở đối với người có công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2). Theo đó, toàn tỉnh có 4.407 hộ là người có công cần được hỗ trợ nhà ở, gồm: cất mới 2.356 hộ, sửa chữa 2.051 hộ. Trong đó điều chỉnh số hộ người có công cần được hỗ trợ nhà ở (giai đoạn 2017-2020) là 4.154 hộ và bổ sung 253 hộ phát sinh theo đề xuất sau khi rà soát của các huyện: An Phú, Phú Tân, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc. Tổng nguồn vốn thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công (giai đoạn 2) trên 158,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 95 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 63,8 tỷ đồng. Ông Trần Văn Chải (ngụ thị trấn Long Bình, An Phú) phấn khởi cho biết: “Được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà, gia đình tôi rất vui mừng và biết ơn. Từ nguồn tiền hỗ trợ đó cộng với số mình để dành sẽ cất ngôi nhà kiên cố để có điều kiện an cư, lạc nghiệp. Bản thân tôi đã lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh, nên khi được hỗ trợ cất nhà sẽ là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

Mục tiêu của tỉnh là tập trung thực hiện để chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở phải đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương các ngành, địa phương, tổ chức xã hội và cám ơn các doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài tỉnh đóng góp tích cực vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ông Bình yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đối với việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người có công. Đồng thời, tạo mọi điều kiện khuyến khích ý thức tự vươn lên của các đối tượng, gia đình chính sách thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, hỗ trợ vay vốn để phát triển sinh kế… Đặc biệt, tạo điều kiện để bản thân người có công và gia đình (đặc biệt là con người có công) được học tập, học nghề, tạo việc làm nhằm nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HỮU HUYNH