Chấn chỉnh công tác phát triển, quản lý đoàn viên công đoàn

22/04/2021 - 03:46

 - Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đối với các cấp công đoàn khi thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập và nâng chất hoạt động công đoàn cơ sở.

A A

Nửa nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh An Giang đã phát triển hơn 17.000 đoàn viên công đoàn (đạt 86% nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh). Tuy số lượng đoàn viên công đoàn kết nạp hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu, nhưng một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa chú trọng chất lượng kết nạp; số lượng đoàn viên biến động, sụt giảm ngày càng tăng cao, ảnh hưởng đến uy tín, tổ chức, hoạt động công đoàn.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang yêu cầu các cấp công đoàn bằng nhiều hình thức phải tuyên truyền, phổ biến điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đến đoàn viên, người lao động. Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở không chạy theo số lượng, thành tích; không hợp thức hóa danh sách người lao động đương nhiên là đoàn viên khi mới ký kết hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng...

MỸ HẠNH