Châu Đốc: Tập trung triển khai các khâu đột phá tạo động lực phát triển thành phố

08/04/2021 - 14:17

 - Ngày 8-4, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5 (khóa XII) mở rộng.

A A

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị, quý II-2021, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai nhanh các khâu đột phá đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025). Đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong mọi tình huống. Theo đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dự án đầu tư công; chuẩn bị hồ sơ, dự án đầu tư cho cả dự án giai đoạn 2021-2025. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; rà soát cơ chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố đối với các phòng, ban. Đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh… để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm hơn tiến độ; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa trong thực hiện các vấn đề thực thi pháp luật, vấn đề nổi cộm trên địa bàn để nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tốt hơn. Thực hiện tốt công tác kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phục vụ và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)…

THU THẢO