Châu Phú tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất tập trung

22/02/2021 - 05:41

 - Với mục tiêu đưa ngành nông nghiệp địa phương phát triển, UBND huyện Châu Phú (An Giang) đề ra kế hoạch tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất gắn với các vùng sản xuất tập trung, kêu gọi đầu tư công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp.

A A

Trồng cây ăn trái theo hướng an toàn là một trong những hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp của huyện Châu Phú

Những năm qua, nông nghiệp huyện Châu Phú tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng của nền kinh tế địa phương. Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giảm dần diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng cây ăn trái và thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến khích nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại những kết quả tích cực, từng bước chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Châu Phú đạt 185 triệu đồng/ha (tăng 29 triệu đồng/ha so đầu năm 2016). Thời gian qua, Châu Phú nỗ lực đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa nông nghiệp và nông dân, giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nên đã mời gọi được các doanh nghiệp đầu tư 7 dự án vào lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 5.780 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Châu Phú, từ những kết quả bước đầu đạt được, giai đoạn 2021 - 2025, Châu Phú đề ra mục tiêu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tạo mối liên kết sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất.

Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện sẽ quy hoạch đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới kết hợp điện năng lượng mặt trời với diện tích 200ha tại xã Ô Long Vĩ, phát triển 70ha diện tích trồng sầu riêng tại xã Bình Chánh. Đối với vùng trồng nhãn xuồng xã Khánh Hòa, Châu Phú đề ra kế hoạch mở rộng thêm 50ha tại tiểu vùng Bắc Cây Sung thuộc các ấp: Khánh An, Khánh Mỹ và Khánh Phát để nâng tổng diện tích sản xuất nhãn xuồng xã Khánh Hòa lên 250ha.

Theo đó, huyện Châu Phú sẽ tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng Khánh Hòa ứng dụng công nghệ cao”, với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng và nâng chất hợp tác xã thương mại - dịch vụ du lịch nông nghiệp Khánh Hòa đủ năng lực thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP của nhãn xuồng Khánh Hòa, nâng chuẩn sản xuất từ nhãn an toàn lên sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và mời các công ty, doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, sẽ quy hoạch diện tích 30ha nhãn Mỹ Đức tại vùng cánh đồng nhỏ thuộc ấp Mỹ Phó (xã Mỹ Đức).

Ngoài chú trọng phát triển vùng trồng cây ăn trái tập trung, Châu Phú còn quy hoạch các vùng sản xuất rau màu tập trung, gồm: 516ha tại xã Bình Thủy, 50ha tại xã Thạnh Mỹ Tây, 60ha tại vùng lòng hồ Khánh Phát và 10ha tại vùng lung Khánh Mỹ (xã Khánh Hòa).

Để thực hiện mục tiêu, huyện Châu Phú sẽ củng cố các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, mở rộng hình thức kinh doanh của hợp tác xã, nâng cao chất lượng để liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển các sản phẩm chế biến. Đặc biệt, Châu Phú còn quy hoạch vùng sản xuất lúa giống nguyên chủng 50ha tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 50ha tại xã Đào Hữu Cảnh và các vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã, thị trấn của huyện.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện tiếp tục duy trì 2 vùng nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú (xã Bình Phú) và Công ty TNHH phát triển Lộc Kim Chi (xã Mỹ Phú). Đồng thời, quy hoạch vùng sản xuất 350ha giống cá tra tập trung tại xã Bình Phú; 100ha vùng sản xuất cá lóc giống theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Mỹ Phú; 150ha vùng nuôi cá lóc thương phẩm tại xã Khánh Hòa; 10ha nuôi lươn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Thạnh Mỹ Tây.

Bên cạnh đó, huyện sẽ quy hoạch 50ha vùng chăn nuôi heo công nghệ cao và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao quy mô 15ha tại xã Mỹ Phú. Theo đó, sẽ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn, sử dụng đệm lót sinh học và công nghệ quản lý chất thải, xử lý chất thải trong chăn nuôi làm phân bón.

Từ mục tiêu đề ra, huyện Châu Phú tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu sản xuất tập trung, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

MỸ LINH