Châu Thành: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

18/10/2021 - 05:14

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, huyện tích cực vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái, theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay, diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái và rau màu trên 438ha (rau màu hơn 385ha và cây ăn trái gần 53ha), với các mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, như: trồng nấm rơm, nấm bào ngư trong nhà; trồng chanh không hạt, trồng mận trong nhà lưới…

A A

Nông dân chăm sóc trái na hoàng hậu

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, phục vụ sản xuất. Đồng thời, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; chuyển đổi diện tích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái phù hợp với điều kiện địa phương; hỗ trợ vốn cho nông dân để mở rộng sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành chức năng tìm kiếm thị trường, đầu ra nông sản ổn định cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Tin, ảnh: L.H