Châu Thành: Đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân

13/02/2020 - 07:57

 - Năm 2020, Hội Nông dân huyện Châu Thành (An Giang) phối hợp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tăng cường công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Qua đó, giúp nông dân ứng dụng vào sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và lao động nông thôn.

A A

Nông dân tham quan mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tưới phun từ hệ thống năng lượng mặt trời cho rau màu

Năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành phối hợp các ngành chuyên môn huyện, tỉnh tổ chức 34 lớp dạy nghề cho gần 980 hội viên nông dân về: kỹ thuật trồng và thiết kế vườn; kỹ thuật trồng rau an toàn; kỹ thuật phun thuốc, sửa bình xịt; kỹ thuật chăn nuôi bò, gia súc, gia cầm...

Đồng thời, phối hợp ngành chuyên môn tổ chức 204 cuộc hội thảo, tập huấn cho gần 7.570 lượt nông dân về cách phòng trừ sâu, bệnh trên lúa, màu; kỹ thuật ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; giới thiệu phân bón lá vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật… Bên cạnh đó, tổ chức trình diễn 11 mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU