Châu Thành quyết tâm trở thành “Huyện nông thôn mới”

02/10/2020 - 07:01

 - UBND huyện Châu Thành (An Giang) vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” và lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025). Đây là tiền đề quan trọng để huyện Châu Thành đề ra những công việc cụ thể, sát hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng trở thành “Huyện NTM”.

A A

Xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM. Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 2/9 tiêu chí “Huyện NTM” theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; các xã còn lại đạt bình quân 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu…

Trong quá trình xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và sáng tạo trong hoạt động, bám sát thực tiễn, linh hoạt theo lộ trình đề ra.  Việc xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, thay đổi dần diện mạo nông thôn. Điều đó tạo tiền đề thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành nỗ lực để trở thành “Huyện NTM” trong giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành cần phải chung sức, đồng lòng trong quá trình thực hiện, sớm khắc phục những khó khăn đã được chỉ ra, với lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể và bền vững. Theo đó, huyện Châu Thành phấn đấu đến năm 2023 có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM để toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn xã NTM. Đồng thời, nỗ lực hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận trong năm 2024. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần xác định rõ việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở thực hiện phương châm: “Huy động sức dân để chăm lo cho dân” và “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên trì; đồng thời phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, “bước đi” phù hợp có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, huyện Châu Thành sẽ chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch nhằm duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, với những giải pháp thiết thực.

Cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong triển khai thực hiện chương trình, trong đó sẽ xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là sẽ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ định kỳ... nhằm giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Đồng thời, tham gia các mô hình an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường...

Huyện Châu Thành còn thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực từng bước hình thành các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất, như: giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, chợ, nước sạch và vệ sinh môi trường... tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn; vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, nguyên vật liệu, ngày công lao động...

Ngoài ra, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, UBND huyện Châu Thành tổ chức ký phối hợp giữa UBND huyện Châu Thành với lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và ký kết giao ước thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025) thể hiện sự quyết tâm và là tiền đề quan trọng để huyện Châu Thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

TRUNG HIẾU