Chín đối tượng được tăng lương từ 1-7-2019

01/07/2019 - 14:00

Từ 1-7-2019, có 9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.490.000 đồng/tháng, tương đương gần 7,2%.

A A

Theo Báo Tin Tức