Chung tay xây dựng nông thôn mới

21/02/2019 - 07:48

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư nhận định: “Toàn tỉnh có 50/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 42,02%, đứng thứ 4 khu vực ĐBSCL. TP. Châu Đốc là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh đang phối hợp Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành hồ sơ công nhận TP. Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện NTM”.

A A

Ông Thư khẳng định: “Thêm 1 xã đạt chuẩn NTM là có thêm 1 địa phương với hạ tầng xã hội được nâng cấp, đời sống người dân được cải thiện, nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun bồi. Đây là thành quả quan trọng nhằm đưa nông thôn phát triển cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh gắn với bảo vệ môi trường; giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị mà chương trình đã mang lại, làm tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng ở địa phương”. Ngoài sự hỗ trợ tích cực của tỉnh, huyện, nhiều xã điểm đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và hoàn thành trước lộ trình như các xã: Vĩnh Chánh, Bình Thành, An Bình, Mỹ Phú Đông, Vọng Thê của huyện Thoại Sơn (lộ trình năm 2019, 2020 nhưng đã hoàn thành trong năm 2018); xã Bình Phước Xuân của huyện Chợ Mới phấn đấu hoàn thành trước lộ trình 1 năm (lộ trình 2019, đã hoàn thành trong năm 2018).

Kinh tế - hạ tầng, đời sống người dân xã nông thôn mới được nâng cao

Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được các cấp, ngành triển khai thường xuyên, liên tục đến từng địa bàn dân cư. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng với phương châm giúp người dân “dễ hiểu, dễ thấy, dễ làm và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất tham gia xây dựng NTM”. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM để vận động nhân dân tham gia mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2018, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM toàn tỉnh trên 118 tỷ đồng. Đến nay, bình quân các xã đạt 14,5 tiêu chí/xã, có 7 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 37 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 25 xã đạt từ 6-9 tiêu chí.

Phong trào xây dựng NTM còn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp. Tỉnh đã thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình, ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng NTM. Tỉnh đã phân công 16 sở, ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành phụ trách địa bàn xã, huyện xây dựng NTM và kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, các đồng chí Tỉnh ủy viên đã thể hiện rõ trách nhiệm, đến kiểm tra (khoảng 2-4 lần/xã) và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí và bàn các giải pháp, định hướng nhằm hỗ trợ các xã đảm bảo việc xây dựng xã NTM theo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Qua đó, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các xã điểm.

Đến nay, huyện Chợ Mới có 8/16 xã đạt chuẩn NTM. Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết: “Đây là mốc son lịch sử của các xã sau nhiều năm phát triển và trưởng thành, khẳng định sự phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là khẳng định sự chung sức, đồng lòng, sự yêu thương và đoàn kết của nhân dân. Thời gian tới, huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, sớm đưa xã Kiến An đạt chuẩn theo lộ trình kế hoạch; phấn đấu các xã NTM: Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2021-2025)”.

Ông Thư cho rằng, thành công hôm nay rất đáng trân trọng và tự hào, nhưng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý nghĩa về xây dựng NTM. Có kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra thực hiện và duy trì các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, thu nhập, bảo hiểm y tế, môi trường, an ninh trật tự xã hội được giữ vững... Đồng thời xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Ông Thư chỉ đạo: “Mục tiêu xuyên suốt của xây dựng NTM là tăng thu nhập người dân. Do đó, cần tích cực đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, hình thành hợp tác xã kiểu mới... tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đầy đủ các chính sách để vươn lên thoát nghèo bền vững. Khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, nhằm góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU