Công đoàn đóng góp tích cực trong công tác gia đình

28/05/2020 - 09:02

 - Tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác gia đình, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đưa nhiều hoạt động vào chương trình tại đơn vị, địa phương, đóng góp kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cùng kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

A A

Truyền thông, tư vấn sức khỏe, xây dựng hạnh phúc gia đình cho công nhân lao động tại doanh nghiệp

Sự phát triển của công nghệ thông tin góp phần thuận lợi giúp hệ thống công đoàn đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác gia đình trên nhiều kênh, mạng xã hội. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp các ngành hữu quan đã tổ chức 7 lần hội thi tuyên truyền viên công đoàn, thu hút gần 1.300 lượt thí sinh dự thi và hàng ngàn công nhân, viên chức, lao động cổ vũ, nâng cao nhận thức về giới và ý thức, trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới.

Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền tư vấn về hôn nhân gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục đạo đức và lối sống lành mạnh… Các kiến thức nền tảng còn được sinh động hóa và đưa vào tận nơi sản xuất giúp công nhân tiếp thu thuận lợi, chia sẻ cùng chuyên gia qua mô hình “Sức khỏe của bạn”, tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ, phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em gái, diễn đàn “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”…

Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2 giỏi) trong nữ công nhân, viên chức, lao động gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ năm 2014, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” (nam 2 giỏi), xóa bỏ quan niệm phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình, chung tay xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Qua 6 năm phát động, riêng phong trào “nam 2 giỏi” đã được UBND tỉnh tặng 87 bằng khen, LĐLĐ tỉnh tặng 73 bằng khen. 2 phong trào đã tác động và hỗ trợ qua lại cổ vũ cho lực lượng công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tích cực thi đua, lao động sản xuất, hàng năm đều có nhiều sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hầu hết cán bộ, công chức, người lao động đều gương mẫu và vận động gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

Về mặt chăm lo, công đoàn đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và thân nhân trong gia đình có điều kiện vươn lên vượt khó. Cụ thể như: hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thuộc các xã nông thôn mới. Hoặc phối hợp Sở Y tế chăm lo sức khỏe cho lao động nữ, tổ chức khám và tầm soát sức khỏe cho đoàn viên, ký kết chương trình phúc lợi với những cam kết, cung cấp sản phẩm ưu đãi thiết thực. Từ nguồn quỹ Xã hội công đoàn, từ năm 2007 đến nay, công đoàn đã xét hỗ trợ cất mới và sửa chữa 1.989 căn “Mái ấm Công đoàn” và 33 căn nhà tập thể giáo viên, góp phần giải quyết chỗ ở cho 2.239 đoàn viên khó khăn (trong đó có khoảng 40% nữ), tổng số tiền trên 90 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh vẫn duy trì phát vay hàng năm nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho hộ gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có lao động nhàn rỗi làm kinh tế, giúp họ có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Quỹ Vì nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cũng giúp đỡ cho hơn 2.100 chị với số tiền gần 6 tỷ đồng để làm kinh tế phụ. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn bảo lãnh vay tín chấp cho hơn 3.000 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động với số tiền gần 40 tỷ đồng. Hầu hết nữ công nhân, viên chức, lao động hiện nay đều được công đoàn, cơ quan, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng về mọi mặt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quá trình quán triệt mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch 18/KH-TLĐ và Kế hoạch số 48/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, lực lượng công nhân, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức để xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

 MỸ HẠNH