Công nhận thị trấn Chợ Vàm đạt chuẩn văn minh đô thị

30/09/2019 - 07:46

 - Đảng ủy, UBND thị trấn Chợ Vàm (Phú Tân) vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Dịp này, UBND thị trấn tặng giấy khen 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng thị trấn văn minh đô thị.

A A

Năm 2018, thị trấn Chợ Vàm có 83,6% hộ “Gia đình văn hóa”; 5/5 ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa” và 10/10 cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa; 100% hộ dân sử dụng điện, 95% hộ sử dụng nước máy; tất cả các ấp đều có điểm sinh hoạt văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 3,85%. Việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa từng bước tạo cho người dân hình thành thói quen sống lành mạnh, văn minh. Thị trấn Chợ Vàm quyết tâm thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn của thị trấn văn minh đô thị để phấn đấu đạt đô thị loại V trong thời gian tới.

M.H