Công nhận xã Hòa Lạc đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

09/09/2019 - 14:04

 - Sáng 9-9, UBND xã Hòa Lạc (Phú Tân) tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn "Văn hóa nông thôn mới" năm 2019.

A A

Giai đoạn 2017-2018, 7/7 ấp của xã đều đạt danh hiệu "Ấp văn hóa"; 9/9 cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa"; 2.412/3.188 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa". 1.260/4.119 hộ gia đình trên địa bàn xã làm nông nghiệp, trong đó có 1.281 hộ được công nhận “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở địa phương được nhân rộng gắn với việc ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, với tỷ lệ  chiếm 99% diện tích.

Hiện, Hòa Lạc có 28 điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, các di tích lịch sử - văn hóa, như: đình thần xã Hòa Lạc, miếu Lịnh Ngài hàng năm tổ chức lễ cúng, tín ngưỡng văn hóa đúng theo quy định.

2 năm qua, nhân dân xã đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng và 460 ngày công, để nâng cấp các cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trương Thanh Nhàn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới” cho xã Hòa Lạc

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

MỸ HẠNH