Cuộc thi được phát động rộng rãi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng

02/11/2018 - 03:18

 - Đó là nội dung được nhấn mạnh trong cuộc họp thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019.

A A

Nội dung cuộc họp nhằm rà soát tiến độ, triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiện toàn Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và thành lập Ban Giám khảo; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ cuộc thi; chỉ đạo tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến từng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Các tác phẩm dự thi (gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí) phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập thể, cá nhân tiêu biểu; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực này. Trừ thể loại bài ca cổ, các thể loại khác đều phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng từ tháng 1-2018.

Hạn chót nộp bài dự thi, ngày 15-3-2019. Dự kiến trao giải ngày 17-5-2019 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên báo An Giang điện tử (www.baoangiang.com.vn).

G.K