Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TBS An Giang

23/10/2020 - 14:37

 - Ngày 22-10, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần TBS An Giang vừa tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 – 2023). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020- 2023. Ông Nguyễn Sơn Luân tái đắc cử Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần TBS An Giang (nhiệm kỳ 2020 – 2023).

A A

Nhiệm kỳ 2020- 2023, CĐCS Công ty Cổ phần TBS An Giang hướng đến mục tiêu đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, động viên toàn thể đoàn viên và người lao động không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng CĐCS đạt vững mạnh hàng năm; trên 90 % tổ Công đoàn đạt vững mạnh; kết nạp 100% công nhân viên đủ điều kiện gia nhập tổ chức Công đoàn; giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Chi  bộ xem xét kết nạp Đảng; xây dựng đơn vị đạt chuẩn danh hiệu văn hóa hàng năm; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên và người lao động…

THANH HÙNG