Đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn để đưa Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê trở thành di sản thế giới

10/06/2019 - 07:59

 - UBND tỉnh vừa đề nghị Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo và đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê”, trên cơ sở bám sát Luật Di sản văn hóa và nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn để đưa Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận; thống nhất mở rộng phạm vi nghiên cứu đối với khu A - sườn núi Ba Thê thêm 2 điểm di tích mới được thám sát vào đề án quy hoạch.

A A

Đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn để đưa Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê trở thành di sản thế giới

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê là khu di tích rộng lớn, được phát hiện và công bố năm 1942, xác lập một giai đoạn trong lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ, có giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của vùng ĐBSCL trong khoảng 10 thế kỷ đầu sau công nguyên. Do đó, việc lập quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích là rất cần thiết, là 1 trong những điều kiện quan trọng, không thể thiếu để đưa khu di tích trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận.

G.K