Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang: Phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu năm 2020

16/10/2020 - 16:35

 - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ khối.

A A

Quang cảnh hội nghị

9 tháng của năm 2020, mặc dù gặp một số khó khăn nhất định do diễn biến phức tạp, khó lường, kéo dài của dịch bệnh COVID-19, đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Song, với quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Những tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng trong khối tiếp tục phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THU THẢO