Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021

03/05/2021 - 05:38

 - Quý I-2021, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

A A

Với quyết tâm chính trị cao, những tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể. Đảng ủy khối phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ thứ XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; việc cấp và quản lý thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử… Các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với đại biểu ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên quan tâm, theo dõi nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm trạng trong nội bộ và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên về tác phong, thái độ phục vụ người dân, DN. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để tình trạng tụ tập đông người, đình công, lãn công xảy ra tại cơ quan, đơn vị, DN. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người gia neo đơn, trẻ mồ côi; đóng góp quỹ Khuyến học - Khuyến tài, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái… được cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng đóng góp, với số tiền hàng chục tỷ đồng. Phát động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia hiến máu, kết quả đã thu được gần 800 đơn vị máu…

Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác đảng vụ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo, chăm lo xây dựng đoàn thể vững mạnh, hoạt động ngày càng thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị…

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, các đơn vị khối cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là các chương trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh và quốc gia. Các đơn vị DN rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cấp ủy Đảng quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để kịp thời định hướng dư luận tránh để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, DN. Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cấp trên... Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, DN và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

THU THẢO