Đề xuất hỗ trợ lao động phải cách ly tế 80 nghìn đồng/người/ngày

01/06/2021 - 19:34

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có đề xuất hỗ trợ người lao động thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ nêu ra là 80.000 đồng/người/ngày.

A A


Công nhân sản xuất theo quy định giãn cách tại công ty Tabuchi (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Thái Sơn)..

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 1485/BHXH-CSXH gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng hỗ trợ người lao động đã, đang tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ quỹ BH thất nghiệp.

Theo đó, người được hỗ trợ là lao động đã, đang tham gia BH thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế gồm: Cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tại nơi làm việc, các cơ sở hoặc địa điểm cách ly tập trung khác (sau đây gọi chung là cách ly tập trung); Cách ly tại nhà và phải có quyết định cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8-2-2021 của Chính phủ: “Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung”).

Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thời điểm áp dụng từ ngày 1-6-2021 đến hết ngày 31-12-2021. Trường hợp thời điểm ban hành chính sách sau ngày 1-6 thì được áp dụng từ ngày 1-6-2021.

Lý giải về căn cứ xây dựng đề xuất này, công văn của BHXH Việt Nam nêu rõ: Trên cơ sở các quy định của Luật Việc làm và thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp, đề xuất của BHXH Việt Nam vừa bảo đảm tính pháp lý vừa bảo đảm yêu cầu thực tiễn cấp bách trong công tác phòng chống, dịch COVID-19.

Bởi theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 28-5, có gần 38.000 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện (trong đó có khoảng 26.000 người đang tham gia BH thất nghiệp); khoảng 120.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 84.000 người đang tham gia BH thất nghiệp). Với mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp theo phương án có đến 30.000 người mắc, dự kiến sẽ có khoảng 1,5 triệu người phải cách ly tập trung (trong đó có khoảng một triệu người đang tham gia BH thất nghiệp) và khoảng 4,5 triệu người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 3 triệu người đang tham gia BH thất nghiệp) thì quỹ BH thất nghiệp sẽ bảo đảm được nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Đánh giá tác động của đề xuất tới mọi mặt kinh tế - xã hội, BHXH Việt Nam cho rằng, sẽ không phát sinh thêm chi phí cho ngân sách nhà nước do thay đổi chính sách; bảo đảm cân đối quỹ BH thất nghiệp trong dài hạn; Không phát sinh chi phí, nhưng vẫn bảo đảm nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh với người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong khi phải nghỉ việc để cách ly y tế giúp giảm bớt được khó khăn về tài chính trong bối cảnh thu nhập bị giảm do tạm thời phải nghỉ việc, từ đó giúp người lao động được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro bất khả kháng.

Về tác động về mặt xã hội, đề xuất này góp phần mở rộng diện hỗ trợ an sinh xã hội, củng cố niềm tin vào sự bảo vệ của Nhà nước trước thiên tai, dịch bệnh cho người lao động và không mang tính phân biệt về giới.

Theo NHẬT ANH (Nhân dân)