Đến cuối năm 2020, công nhận 13 xã nông thôn mới nâng cao

20/07/2020 - 08:05

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), An Giang hiện có 2/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đối với các xã điểm còn lại, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận. Dự kiến, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

A A

Đến cuối tháng 6-2020, Sở NN&PTNT đã nhận hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao của 4 xã: Vĩnh Trạch và Thoại Giang (Thoại Sơn), Mỹ Hiệp (Chợ Mới) và Phú Bình (Phú Tân).

Sở NN&PTNT đã tổ chức đoàn thẩm định, đánh giá mức độ đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019 đối với 4 xã này. Kết quả thẩm định, xã Mỹ Hiệp và xã Phú Bình đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu; xã Thoại Giang và Vĩnh Trạch đạt 17/19 tiêu chí, 33/35 chỉ tiêu.

H.C