Diện tích cây ăn trái tăng mạnh

29/10/2019 - 07:54

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới khoảng 500ha cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn trái.

A A

Ảnh: H.C

Đến nay, diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh đạt 17.700ha, nhóm cây ăn trái là 15.425ha (tăng 577ha so cùng kỳ 2018), chiếm 87,22% diện tích. Loại cây ăn trái có diện tích tăng mạnh nhất là xoài (đạt 10.737ha, tăng 540ha), trong đó 80% là các giống xoài chất lượng như: Đài Loan, cát Hòa Lộc. Những loại khác cũng có diện tích tăng và thị trường tốt là: chuối 1.467ha (tăng 63ha, riêng chuối cấy mô tăng 70ha), mít 259ha (tăng 34ha), nhãn 294ha (tăng 51ha), cây có múi (cam, chanh, quýt, bưởi) 1.376ha (tăng 121ha)…

Việc tăng diện tích cây ăn trái kéo theo sản lượng thu hoạch trong 9 tháng tăng 22.500 tấn, bù lại sản lượng lúa sụt giảm, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 551 tỷ đồng.

NGÔ CHUẨN