Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

10/07/2019 - 07:34

 - Ngày 9-7, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết việc thực hiện Thông báo 312-TB/TW của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đến dự.

A A

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Quang cảnh hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng huyện Châu Thành có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Việc đánh giá, tuyển chọn, bố trí, điều động và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đến nay, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đã được thực hiện 9/13 xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, quốc phòng- an ninh được chú trọng, với gần 3.200 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU