Hội thảo an toàn thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0

26/04/2019 - 07:37

 - Ngày 25-4, tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức hội thảo “An toàn thông tin (ATTT) trong cách mạng công nghiệp 4.0”.

A A

Ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Chi hội phía Nam    

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng: hội thảo nhằm phân tích hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và công tác ATTT hiện nay, từ đó đặt ra yêu cầu đối với địa phương về công tác đảm bảo ATTT trong cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghe ý kiến các chuyên gia để nâng cao nhận thức về công tác ATTT, chủ động đề xuất giải pháp bảo đảm ATTT tại đơn vị, địa phương.

Hội thảo đã nghe các chuyên gia công nghệ thông tin trao đổi các nội dung: an toàn, an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0 và các giải pháp phòng, chống nguy cơ mất ATTT; giải pháp ngăn chặn, tháo gỡ mã độc, quy trình ứng cứu sự cố mất ATTT trong xây dựng Chính phủ điện tử; phòng, chống tấn công nâng cao cho máy chủ, máy trạm; tự động quản lý điểm yếu an ninh cho ứng dụng web và quản lý, chia sẻ thông tin an toàn…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH