Họp thảo luận một số nội dung liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang

16/09/2021 - 16:26

 - Chiều 16-9, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thảo luận, trao đổi một số nội dung liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước.

A A

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung, công tác phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh để nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết của Tỉnh ủy, tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục ban hành. Đồng thời, bàn về việc đăng ký nội dung, tờ trình sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra trong tháng 12 - 2021.

Thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết được HĐND tỉnh An Giang ban hành thời gian qua đều được thực hiện đúng thẩm quyền, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đối với tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh được đảm bảo thực hiện đúng theo các văn bản của cấp trên, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Việc xây dựng, ban hành những nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên được thực hiện tốt, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian.

MỸ LINH