Hướng dẫn giao thông khu vực phía nam trong thời gian phòng dịch

15/07/2021 - 18:13

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 15/7, đã có hướng dẫn bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

A A


Ảnh minh họa. (Nguồn: VEC)

1. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 55 → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 56 → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → tuyến tránh TP Biên Hòa, Quốc lộ 1→ Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → TP Hồ Chí Minh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 55 → Quốc lộ 51 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → TP Hồ Chí Minh;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 56 → Quốc lộ 51 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → TP Hồ Chí Minh;

Lộ trình 4: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → TP Hồ Chí Minh.

c. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 27 → Quốc lộ 20 → tỉnh Lâm Đồng;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 28B → Quốc lộ 20 → tỉnh Lâm Đồng;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 28 → Quốc lộ 20 → tỉnh Lâm Đồng.

d. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → tuyến tránh TP Biên Hòa, Quốc lộ 1→ Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → đường tỉnh 743A → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → đường tỉnh 743A → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 → đường tỉnh 25 → đường tỉnh 769 → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → đường tỉnh 743A → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

2. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 28B (hoặc Quốc lộ 28) → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 55 (hoặc Quốc lộ 56) → Quốc lộ 51 →  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 20 → đường tỉnh 25 → đường tỉnh 769 → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 3: Quốc lộ 20 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → Quốc lộ 51 → tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 4: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 56 → Quốc lộ 51 →  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → tuyến tránh TP Biên Hòa, Quốc lộ 1→ Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → đường tỉnh 743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 2: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → đường tỉnh 743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 3: Quốc lộ 20 → Quốc lộ 1 → đường tỉnh 25 → đường tỉnh 769 → Quốc lộ 51 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → đường tỉnh 743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

3. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 14 → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước - Tân Vạn → đường tỉnh 743 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 14 → đường tỉnh 41 → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước - Tân Vạn → đường tỉnh 743 → Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

 a. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 2: Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) → Nguyễn Văn Linh → Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) → Xa lộ Hà Nội → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 1K → Mỹ Phước - Tân Vạn → Phú Lợi → Quốc lộ 13 → tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

b. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1K → tỉnh Đồng Nai;

Lộ trình 2: Quốc lộ N2 → Tỉnh lộ 8 - Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai;

Lộ trình 3: Quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai;

Lộ trình 4: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương; Quốc lộ 50) → Nguyễn Văn Linh → Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai.

c. Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) → Quốc lộ 62 → Quốc lộ N2 → đường tỉnh 825 → đường tỉnh 822 → Tỉnh lộ 7 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 22 → tỉnh Tây Ninh.

d. Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → đường tỉnh 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu;

Lộ trình 3: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

 a. Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương → tỉnh Long An;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp (hoặc Quốc lộ Nam Sông Hậu) → Quốc lộ 1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) → tỉnh Long An.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 54 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 → Quốc lộ 60 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 3: Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 54 → tỉnh Trà Vinh.

6. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

a. Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp,  Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 80 → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 →  tỉnh Long An;

Lộ trình 2: Quốc lộ 80 → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → tỉnh Long An;

Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → đường Hồ Chí Minh → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → tỉnh Long An;

Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → tỉnh Long An.

b. Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) → Quốc lộ 91 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ NSH → Quốc lộ 60 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 2: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 53 → tỉnh Trà Vinh;

Lộ trình 3: Quốc lộ 80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) → Quốc lộ 91 → cầu Vàm Cống → Quốc lộ N2B → Quốc lộ 30 → Quốc lộ 1 → Quốc lộ 60 → Quốc lộ 53 →  tỉnh Trà Vinh.

7. Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

Lộ trình 1: Quốc lộ 53 → Quốc lộ 60 → Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương → Quốc lộ 62  → Quốc lộ 1 →  tỉnh Long An;

Lộ trình 2: Quốc lộ 53 → Quốc lộ 60 → Quốc lộ 50 →  tỉnh Long An.

Theo BÔNG MAI (Nhân dân)