Hướng dẫn hiệp thương giới thiệu nhân sự Ủy viên UBMTTQVN tỉnh

14/05/2019 - 07:57

 - Ngày 13-5, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024).

A A

 Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt hướng dẫn công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự Ủy viên UBMTTQVN tỉnh lần thứ X

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của hội nghị, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần nhân sự để các tổ chức thành viên cử nhân sự tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh. Cụ thể, dự kiến cơ cấu Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X gồm 95 ủy viên (tỷ lệ ngoài Đảng 35,8%); trong đó đại diện các tổ chức thành viên 31 vị, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố 11 vị; cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của MTTQVN 42 vị; cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội 10 vị; cá nhân tiêu biểu trong nhân sĩ-trí thức, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài 32 vị; cán bộ chuyên trách tỉnh 11 vị.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU