Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo và khóa đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

23/04/2019 - 07:29

 - Ngày 22- 4, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2019.

A A

Học viên tham dự lễ khai giảng lớp 

Tham dự có 133 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4). Các học viên sẽ được học tập 10 chuyên đề: nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay...

*Cùng ngày, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế năm 2019. Có 41 học viên là cán bộ, công chức các sở, ngành tỉnh, TP. Long Xuyên và các huyện, thị xã, thành phố tham gia khóa học đào tạo trình độ thạc sĩ ngành quản lý kinh tế trong 18 tháng. Đây là khóa thạc sĩ đầu tiên tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đào tạo.

THANHHÙNG-HẠNH CHÂU