Khánh Hòa xây dựng nông thôn mới nâng cao

15/11/2023 - 05:53

 - Năm 2017, xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Duy trì, phát triển các kết quả đạt được, xã Khánh Hòa tiếp tục huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình.

Bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, xã Khánh Hòa xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần quyết định tiến độ, kết quả xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. Do đó, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường tuyên truyền trong Nhân dân về chủ trương, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để tạo “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và huy động sức mạnh tập thể của hệ thống chính trị, vận động Nhân dân góp sức xây dựng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn. Hiện, các trục đường chính của xã đều đạt chuẩn theo quy định; đường nội đồng đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển nông sản. Đặc biệt, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phong trào xây cầu, làm đường nông thôn theo hình thức xã hội hóa lan tỏa mạnh ở địa phương”.

Công tác tuyên truyền xây dựng cảnh quan môi trường được chú trọng thực hiện

Để thúc đẩy phát triển kinh tế từ nông nghiệp, xã Khánh Hòa khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển diện tích vùng trồng cây ăn trái tập trung theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Có nhiều mô hình chuyển đổi từ đất lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân, như: Trồng nhãn, bưởi da xanh… đã được người dân áp dụng.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm “Một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền xã Khánh Hòa hướng đến khi xây dựng NTM nâng cao là chú trọng công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, địa phương tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo để cán bộ, công chức nắm rõ, thực hiện đúng. UBND xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, sinh kế, khuyến khích hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Hàng năm, địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, hỗ trợ người dân vay vốn tín dụng lãi suất thấp phát triển sản xuất hoặc tạo điều kiện cho người dân tham gia lao động trong và ngoài tỉnh”.

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, xã Khánh Hòa còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần và các điều kiện sinh hoạt cho Nhân dân. Đến nay, hệ thống điện trên địa bàn xã được đầu tư đúng chuẩn, đảm bảo an toàn; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đạt yêu cầu đề ra, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư.

Có thể nói, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao đã mang đến khí thế sôi nổi, củng cố tinh thần đoàn kết trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Khánh Hòa. Đến nay, địa phương duy trì, nâng chất hoàn thành 17/19 tiêu chí, 73/75 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong các tháng còn lại của năm 2023, xã Khánh Hòa sẽ tập trung tuyên truyền trong người dân thực hiện các chỉ tiêu không cần vốn của Nhà nước, như: Bảo hiểm y tế, xây dựng cảnh quan môi trường, an ninh trật tự... Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phát huy dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để người dân hiểu được vị trí, vai trò của mình trong xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện. Theo đó, cán bộ chuyên môn của xã sẽ phối hợp các hội đoàn thể, ban nhân dân ấp tăng cường tuyên truyền, công khai đến người dân về yêu cầu và quy trình, tiến độ khi xây dựng các quy hoạch: Sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho sản xuất; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển và chỉnh trang các khu dân cư hiện có.

Song song đó, UBND xã Khánh Hòa đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp các ấp thực hiện mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

MỸ LINH