Khi thanh toán trực tuyến thuế, lệ phí trước bạ về đất đai

18/06/2021 - 03:51

 - Đạt tối thiểu 50% tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia, là một trong những chỉ tiêu cải cách TTHC phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó có thanh toán trực tuyến thuế, lệ phí trước bạ về đất đai.

A A

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường  An Giang (TN&MT) đã triển khai các kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT. Tiến hành rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 262/QĐ-UBND, ngày 8-2-2021 của UBND tỉnh. Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành TN&MT.

Duy trì hiệu quả hoạt động Trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản, từ đầu năm đến nay, trang thông tin đã đăng 232 tin về thông tin cần bán, cho thuê và thông tin quy hoạch. Về kết quả giải quyết TTHC, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 116.644 hồ sơ (trong đó, nhận mới 102.541 hồ sơ và 14.103 hồ sơ tồn kỳ trước) thực hiện TTHC các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước. Đã thực hiện xong đúng hạn 103.208 hồ sơ, trễ hạn 120 hồ sơ (0,12%), chủ yếu tại cấp huyện; đang thực hiện 12.316 hồ sơ…

Toàn ngành TN&MT đã tiếp 445 lượt công dân (Sở TN&MT tiếp 23 lượt, cấp huyện tiếp 422 lượt) đến trực tiếp thắc mắc, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc khiếu nại và tranh chấp đất đai, phản ánh về ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không đúng mục đích... (không có phát sinh lượt đông người). Qua đó, đã giải thích hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc 445 lượt.

Sở TN&MT An Giang đẩy mạnh thanh toán trực tuyến thuế, lệ phí trước bạ về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (bắt đầu triển khai từ ngày 1-6-2021). Quá trình thực hiện sẽ phối hợp các ngành, đơn vị liên quan (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh, Viễn thông An Giang) cập nhật những vướng mắc, ý kiến đóng góp của người dân và đề xuất xử lý để việc thanh toán dễ dàng hơn.

Thanh toán trực tuyến thuế, lệ phí trước bạ về đất đai là việc nộp các khoản nghĩa vụ tài chính khi làm TTHC về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà công dân không phải đến cơ quan thuế nhận thông báo nộp thuế, ra ngân hàng nộp tiền và quay về cơ quan thuế để xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi nhận kết quả TTHC.

 Ngay sau khi cơ quan thuế xác định mức của các loại nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp, Cổng dịch vụ công tỉnh sẽ gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại cá nhân, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (truy cập nhanh tại địa chỉ: http://bit.ly/nvtcag20), tra cứu theo mã hồ sơ ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, ghi số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để tra cứu nghĩa vụ và thực hiện nộp trực tuyến qua ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Chứng từ nộp tiền được ký điện tử bởi ngân hàng hoặc trung gian thanh toán và luân chuyển đến các cơ quan nhà nước phục vụ cho việc giải quyết TTHC tiếp theo.

Đây là một bước cải cách TTHC tạo thuận lợi cho công dân tham gia thực hiện TTHC về đất đai. Hơn nữa, việc này còn giúp thực hiện tốt thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, người dân không cần đến cơ quan thuế, không cần đến ngân hàng, không cần nộp chứng từ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; không cần tiếp xúc với bất kỳ ai; không bị giới hạn bởi khung giờ hành chính, có thể nộp tiền bất cứ lúc nào kể cả ngoài giờ hành chính hay trong những ngày nghỉ. Có thể xem đây là phương án “5K” trong cải cách TTHC.

Cùng với cải tiến này, Sở TN&MT An Giang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dịch vụ công mức độ 4 cho một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, tạo điều kiện cho người dân có thể thực hiện thủ tục mà không phải đến cơ quan nhà nước.

VÂN ANH - HỮU HUYNH