Khối Thi đua doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

28/02/2020 - 07:11

 - Khối Thi đua doanh nghiệp nhà nước tỉnh vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

A A

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, phong trào trong khối được nâng cao về chất lượng, đổi mới hình thức và nội dung, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại doanh nghiệp. Mỗi phong trào thi đua được phát động lồng ghép với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề 2019. Tổng doanh thu toàn khối đạt 18.751 tỷ đồng, đạt 106% so cùng kỳ 2018; tổng lợi nhuận toàn khối khoảng 1.683 tỷ đồng, đạt 97,2% so cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước toàn khối 2.603 tỷ đồng; đóng góp xã hội- từ thiện, đền ơn đáp nghĩa 64 tỷ đồng…

Năm 2020, Khối Thi đua doanh nghiệp nhà nước tập trung lãnh đạo toàn diện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tính tự lực, tự cường; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết kịp thời, khách quan và đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận của người lao động tham gia thực hiện các phong trào thi đua; phát động phong trào giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp; quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; khảo sát và ứng dụng hệ thống quản lý ISO phù hợp từng loại hình doanh nghiệp...

Tin, ảnh: THANH HÙNG