Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã An Nông

03/04/2024 - 09:46

 - Ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Nguyễn Thanh Hùng đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã An Nông (TX. Tịnh Biên).

Phó chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng kiểm tra công  tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Đến cuối tháng 3/2024, xã An Nông đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí và 53/57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 3/19 tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Theo đó, xã An Nông đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ nhà tạm dột nát từ 3,68% xuống còn 1,79%; nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60 triệu đồng/người/năm; phấn đấu đạt tiêu chí số 5 về trường học… trong năm 2024.

THANH TIẾN