Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang

03/09/2021 - 15:28

 - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 2038/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

BCĐ do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng ban. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm Phó Trưởng ban Thường trực, cùng 2 Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết và 19 thành viên.

Sở Y tế là cơ quan thường trực; Ban Chỉ đạo giúp UBND tỉnh phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa; phân bổ và triển khai chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19. Chỉ đạo, điều hành, phối hợp phòng, chống dịch COVID-19, huy động nguồn lực phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Chỉ huy trưởng; 2 Phó Chỉ huy trưởng gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng 9 thành viên.

Đồng thời, thành lập 7 Tiểu ban giúp việc trực thuộc BCĐ, gồm: Tiểu ban điều trị; Tiểu ban truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội; Tiểu ban cách ly; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban tài chính, hậu cần và an sinh xã hội; Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa; Tiểu ban vaccnie COVID-19.

HẠNH CHÂU