Năng suất lúa thu đông cao hơn cùng kỳ

16/10/2019 - 19:33

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, vụ thu đông 2019, toàn tỉnh xuống giống 157.507ha lúa (vụ thu đông năm 2018 xuống giống 156.597ha.

A A

Qua thống kê khoảng 10% diện tích thu hoạch sớm, năng suất bình quân ước đạt 5,47 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ năm 2018 (năng suất lúa thu đông sớm đạt bình quân 4,93 tấn/ha). Đối với rau màu, đến đầu tháng 10 đã xuống giống 11.463ha, đạt 71,51% so kế hoạch xuống giống 16.030ha. Đến nay, diện tích rau màu vụ thu đông 2019 thu hoạch được khoảng 20%, gồm: rau, dưa các loại.

Hiện nay, giá nếp vỏ tươi đang được thương lái thu mua với mức 6.400 đồng/kg, giá các loại lúa tươi như: IR50404 từ 4.300-4.400 đồng/kg, Jasmine 5.300-5.400 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 5.600-5.800 đồng/kg, các giống OM hạt dài từ 4.800-5.100 đồng/kg, lúa Nhật từ 6.000-6.500 đồng/kg.

NGÔ CHUẨN